Vi i Planor Bolig og Eiendomsmegler 1 tar ditt personvern på alvor, og vi jobber kontinuerlig med å sikre at dine personopplysninger skal være trygge hos oss. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

 

Personopplysninger 

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det avgjørende for om en opplysning er en personopplysning, er om opplysningene direkte eller indirekte kan identifisere en fysisk person.

 

Hvem er vi 

Planor Bolig AS – org.nr. 942510969

EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS – org.nr. 936159419

Med mindre annet fremgår uttrykkelig i tilknytning til bruk av enkelte skjema eller tjenester er dine personopplysninger samlet inn og behandlet av oss.

 

Hvem behandler vi personopplysninger om 

Vi behandler personopplysninger om deg enten som oppdragsgiver (selger, utleier) eller ved at du opptrer på vegne av oppdragsgiver (f.eks. på vegne av et selskap). 

Vi behandler personopplysninger om deg dersom du er interessent, budgiver, kjøper eller leietaker, eller i forbindelse med befaring og verdivurdering av en eiendom. 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider, og kan behandle opplysninger om brukere av våre nettsider. 

Du kan endre dine cookie-innstillinger ved å trykke på symbolet nederst til venstre på sidene. Her ser du også alle cookies som er på www.daaehagen.no

 

Håndtering av personopplysninger 

 

1 – Behandlingsansvarlige 

«Behandlingsansvarlig» er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS

Kjetil Reinsberg – Adm. direktør

[email protected]
977 20 841

eller

Planor Bolig AS

Bernt Ove Vågsæter – Daglig leder

[email protected]

907 72 282

 

2 – Formål og rettslig grunnlag for å behandle dine personopplysninger

 

Formål 

Vi behandler i hovedsak personopplysninger om deg til følgende formål: 

 • For å oppfylle en oppdragsavtale som du har inngått på vegne av deg selv eller andre
 • For å markedsføre og selge eller leie ut boliger
 • For å markedsføre tjenestene vi tilbyr
 • Som ledd i kontrolltiltakene vi er pliktig å utføre som eiendomsmeglingsforetak
 • For kunde- og markedsundersøkelser, statistikk, analyse eller forskning
 • For å behandle din søknad om jobb hos oss
 • For påmelding til våre arrangement
 • For å tilpasse funksjonalitet på våre nettsider
 • For å samle statistikk om bruksmønster på våre nettsider  

 

Rettslig grunnlag – behandlingsgrunnlag 

Personopplysninger vil ikke bli behandlet uten at det foreligger lovlig adgang til dette. Dette forutsetter et gyldig «behandlingsgrunnlag». Vi behandler personopplysninger enten fordi det er: 

 • nødvendig for å oppfylle en avtale vi har inngått med deg, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b,
 • nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c;
 • etter en konkret interesseavveining vurdert som nødvendig for formål knyttet til Eiendomsmegler 1 sine berettigede interesser, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f
 • gjort på grunnlag av at du har samtykket til behandlingen, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a, eller
 • det er grunnlag for viderebehandling av innsamlede opplysninger til annet formål etter personvernforordningen artikkel 6 (4) 
 •  

3 – Hvilke personopplysninger samler vi inn:

 • Identifikasjonsopplysninger som navn, fødselsnummer, statsborgerskap, andre identifikasjonsnumre utstedt av offentlig myndighet og kopi av legitimasjon
 • Kontaktopplysninger som telefonnummer, adresse og e-postadresse
 • Lovpålagte opplysninger som opplysninger i forbindelse med arbeid mot hvitvasking og rapportering til offentlig myndighet
 • Særlig kategorier av personopplysninger som fagforeningsmedlemskap.
 • Oppgjørsinformasjon, f.eks. kontonummer.
 • Opplysninger om salgs- eller utleieobjekt, som ligningsverdi, kommunale opplysninger, om borettslag/sameie, rettigheter
 • Bilder og videopptak som vi tar i forbindelse med markedsføring av eiendommen
 • Bilder og videopptak som vi tar i forbindelse med våre kunde- og sponsorarrangementer
 • Ved bruk av våre nettsider samler vi inn webatferdsdata om ditt brukermønster 
 •  

4 –  Når behandler vi personopplysninger

Ditt besøk på www.daaehagen.no vil i mange tilfeller innebære at du legger igjen opplysninger som vi vil gjøre bruk av, nedenfor gjøres det nærmere rede for når, hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger og atferdsdata i forbindelse med ditt besøk på www.daaehagen.no, samt hvordan ditt personvern ivaretas i denne forbindelse. 

 

Gjennomføre oppdragsavtale 

Vi behandler personopplysninger i flere sammenhenger. Blant annet behandler vi personopplysninger om selger/utleier, kjøper/leietaker og interessenter i forbindelse med gjennomføringen av det enkelte eiendomsmeglingsoppdraget. Samt i forbindelse med markedsføring av eiendommen, gjennomføringen av visninger, budrunde, oppgjør osv. 

 

Kundearrangement og markedsføring av våre produkter og tjenester 

Planor Bolig  og Eiendomsmegler 1 har en berettiget interesse i å markedsføre våre produkter og tjenester til brukere av våre tjenester, samt å sende ut invitasjoner til kundearrangement. Ved hjelp av personopplysninger tilpasser vi kommunikasjon, rådgivning og tilbud. Vi sender ut invitasjon til kundearrangement og markedsfører våre tjenester f.eks. via telefon, e-post eller sosiale medier.  
Ved samtykke fra deg kan vi benytte dine personopplysninger innenfor det samtykket gjelder. Det kan være markedsføring fra oss eller utlevering av informasjon til bank for å motta finansieringstilbud. 

 

Besøk på våre nettsider 

Vi innhenter og lagrer personopplysninger i forbindelse med at du registrer deg på våre nettsider eller ber om en konkret tjeneste fra oss. Opplysningene vil primært bli benyttet til å levere våre tjenester, f.eks. for å gjennomføre bestilling av en salgsoppgave, svare på diverse henvendelser på våre nettsider, følge opp arbeid med verdivurdering av eiendom, osv. 
Vi kan også bruke personopplysningene til å sende ut informasjon om tilbud og markedsføringsmateriale dersom du har samtykket til det. Samtykke blir i så fall innhentet i forbindelse med forespørsel om tilgang til bestemte tjenester eller leveranser fra EiendomsMegler 1 og Planor Bolig. 

 

Slik bruker vi informasjonskapsler (cookies) og analyseverktøy  

Hva er informasjonskapsler  

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på vår nettside.  

Informasjonskapsler er små biter data som nettleseren lagrer på datamaskinen eller mobiltelefonen din. En informasjonskapsel tilhører et bestemt nettsted, og kan derfor ikke leses av andre nettsteder.​ Cookiesamtykket gjelder kun for den enheten (som mobil eller pc) du bruker.  

Du kan selv velge hvilke kategorier av informasjonskapsler vi kan bruke. Du kan endre dine innstillinger ved å trykke på symbolet nede til venstre på nettsidene. Her kan du også se hvilke cookies som finnes på nettsiden.

 

Analyseverktøy og statistikk  

Basert på ditt samtykke benytter vi Adobe Analytics til å samle statistikk om bruksmønstrene dine.   

Informasjonskapsler    

a) Tekniske informasjonskapsler

For at våre digitale kanaler skal fungere, må vi bruke tekniske informasjonskapsler. Disse kan derfor ikke slås av.   

b) Funksjonelle informasjonskapsler

For at du skal slippe å gjøre de samme valgene hver gang du bruker våre digitale kanaler bruker vi funksjonelle informasjonskapsler. De lagrer opplysninger om hvordan du bruker  våre nettsider og hvilke innstillinger du har valgt. 

c) Informasjonskapsler som lagrer statistikk

For at nettsidene skal bli bedre bruker vi informasjonskapsler til å lage statistikk og analyser. Denne informasjonen hjelper oss til å forstå hvordan våre nettsider blir brukt, noe om gjør at vi kan forbedre oss.  

d) Informasjonskapsler for tilpasset markedsføring

For at du skal få innhold som er tilpasset deg, bruker vi informasjonskapsler som samler informasjon om bruksmønsteret ditt og interessene dine. Dette gjør at vi kan gi deg mer relevant og tilpasset markedsføring, både fra oss og våre samarbeidspartnere

 

Kunde- og markedsundersøkelser 

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med markeds- og kundetilfredshetsundersøkelser. Når du har vært i kontakt med oss, spør vi deg for eksempel om din opplevelse. Eksempel på slike undersøkelser kan være undersøkelser gjennom Norsk Kundebarometer. Det er frivillig for deg å svare på undersøkelser om kundetilfredshet eller lignende, men tilbakemeldingene dine hjelper oss til å utvikle enda bedre produkter og tjenester. I tillegg kan vi måle effekten av forbedringstiltak og se på koblingen mellom kundetilfredshet og kundeatferd over tid. 

 

Oppfyllelse av rettslige forpliktelser 

Vi vil behandle personopplysninger når det er nødvendig for å etterleve lover, forskrifter og myndighetsbeslutninger. Som eksempel er vi forpliktet til å forebygge og avdekke straffbare handlinger knyttet til hvitvasking og arkivere opplysninger knyttet til det enkelte eiendomsmeglingsoppdrag i 10 år etter hvitvaskingsloven. 

Videre har meglerforetak en arkiveringsplikt i minst 10 år etter forskrift om eiendomsmegling § 3-7. 

 

Sikkerhet 

Vi gjennomfører sikkerhetstiltak, og jobber kontinuerlig med å sikre at dine personopplysninger er beskyttet mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse. Dette gjøres gjennom tilgangsstyring, logging, kryptering, brannmurer, adgangskontroll og kameraovervåking, samt andre tiltak som understøtter sikkerheten i EiendomsMegler 1. 

 

Forskning og statistikk 

Vi behandler personopplysninger for formål om å bidra til forskning og statistikk. Eiendomsmegler 1 kan viderebehandle slike data med hjemmel i GDPR art. 6 nr. 4, og art. 5 nr. 1. bokstav b), jf. art. 89 nr. 1, når det er gjennomført egnede tiltak for å avidentifisere identiteten til fysiske personer. Eksempler på dette kan være forskning i samarbeid med universiteter og høgskoler. 

 

Utlevering av opplysninger 

Vi utleverer opplysninger om kjøp og salg av eiendom til aktuelle selskap som presenterer informasjon om eiendomstransaksjoner, herunder deling av opplysninger til Eiendomsverdi AS og Eiendom Norge. Opplysninger knyttet til eiendommen (som f.eks. adresse, gårds- og bruksnummer, eventuelt seksjonsnummer, festenummer, eieform, boligtype, organisasjonsnummer, andelsnummer, antall rom, soverom, primærrom, bruksareal, etasje, byggeår, tomt, kommunenummer, verdivurdering, takst, prisantydning, salgspris og bilder av eiendom) vil bli utlevert til de ovennevnte samarbeidspartnerne. 

Opplysningene vil bli brukt for statistiske og informasjonsmessige formål. Disse opplysningene vil også bli tilgjengeliggjort for deres kvalifiserte kunder (som blant annet bank, forsikringsselskap og andre meglerforetak) gjennom sine tjenester. 

Behandlingsgrunnlaget for utlevering av disse opplysningene er personopplysningsloven og GDPR artikkel 6, 1) bokstav f. Ved vurderingen av det rettslige grunnlaget, er det lagt vekt på at allmennyttige hensyn (som statistikk, verdivurdering ved finansiering mv.), overstiger eventuelle personvernulemper, samtidig som opplysningene stort sett uansett er offentlig tilgjengelig og ikke omfattende. 

 

5 – Hvor lenge lagres personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. 

Eiendomsmeglingsforskriften pålegger ethvert eiendomsmeglingsforetak å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år. Dette innebærer at en lang rekke personopplysninger vil bli lagret i minst 10 år uten at man har krav på å få opplysningene slettet. Dette gjelder personopplysninger som registreres i forbindelse med at du inngår et oppdrag med oss, deltar på visning, registrerer deg som interessent, inngir bud eller kjøper en eiendom. 
Opplysningene vil imidlertid ikke bli benyttet til annet enn arkivformål med mindre det foreligger behandlingsgrunnlag til å benytte personopplysningene til annet formål. Ivaretakelse av at opplysningene kun blir benyttet til arkivformål sikres gjennom tilgangsstyringer i våre elektroniske databehandlingssystemer. 
Personopplysninger innhentet utelukkende gjennom ditt spesifikke samtykke for spesifikke formål, eksempelvis nyhetsbrev og direkte markedsføring pr. SMS eller e-post, vil vi slette dersom du ber Behandlingsansvarlig om det. Vi vil for øvrig gi nærmere informasjon om fremgangsmåten for å få dine opplysninger slettet i forbindelse med at det enkelte samtykke eventuelt gis. 

 

6 – Får andre tilgang til dine personopplysninger?

I noen tilfeller deler vi opplysninger med andre når det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser eller oppfylle oppdragsavtalen/kjøpsavtale mellom partene. Hvorvidt personopplysningene deles med andre beror på formålet opplysningene er innhentet for. 

Opplysninger om selger og kjøper vil deles med relevante tredjeparter som er nødvendige for å kunne gjennomføre oppdragsavtalen. For å gjennomføre oppdragsavtalen deler vi informasjon med fotograf, stylist, takstmann, forretningsførere, kommunen, skatteetaten, aviser, trykkerier, markedsføringsselskap- og byråer, utbyggere, bortfestere, velforening, grendelag, forsikringsselskap, banker og Statens kartverk. Vi utleverer f.eks. kontaktinformasjon og informasjon om eiendommen til slike tredjeparter for å gjennomføre oppdraget. 

Personopplysninger deles med selskap/bransjeorganisasjoner eller offentlige aktører som utfører statistikk, forskning og analyse. Vi utleverer bl.a. personopplysninger til Eiendomsverdi AS og Eiendom Norge for statistikk og informasjonsformål.  
Dersom opplysningene er innhentet fordi du har bedt om en tjeneste, eksempelvis verdivurdering eller markedsføringstjenester som «Nyhetsbrev» e.l. pr. SMS eller E-post, vil opplysningene deles med relevante tredjeparter i den grad det er nødvendig for å levere den aktuelle tjenesten. 

Utover dette vil dine personopplysninger ikke deles med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette. 

 

7 – Bruk av databehandlere

I enkelte tilfeller behandler oppdragstakere personopplysninger på vegne av oss (databehandler). Vi inngår databehandleravtale med alle tredjeparter som behandler personopplysninger på våre vegne. Vi inngår databehandleravtaler for å sikre at de virksomheter som opptrer på våre vegne garanterer for at de vil etterleve personopplysningsloven.

 

8. Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysningene som behandles lagres på servere i Norge. Vi vil i noen tilfeller overføre personopplysninger ut av EØS, gjennom f.eks. plassering av servere eller bruk av supportpersonell. I slike tilfeller vil overføringen være regulert av egne databehandleravtaler og nødvendige garantier, f.eks. EUs standardklausuler.

 

9 – Dine personvernrettigheter

Rett til innsyn

Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, og du har rett til å få en kopi av disse opplysningene.

Rett til retting og sletting

Du har også rett til retting av feilaktige personopplysninger om deg. Du har også rett til sletting av personopplysninger som gjelder deg selv, bl.a. dersom;

 • du trekker tilbake samtykket til behandlingen og det ikke er noen annen berettiget grunn til behandlingen. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst.
 • du fremmer innsigelse mot behandlingen og det ikke er noen berettiget grunn til å fortsette behandlingen.
 • du retter innsigelse mot behandling for direkte markedsføring.
 • behandlingen er ulovlig.

Vi kan ikke slette opplysninger om deg dersom det foreligger en rettslig forpliktelse til fortsatt oppbevaring.

Rett til begrenset behandling

Du har rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av personopplysninger, for eksempel dersom:

 • du mener at personopplysningene ikke er riktige eller at behandlingen ikke er lovlig,
 • vi ønsker å slette, men du trenger opplysningene på grunn av et rettskrav
 • du har fremmet en innsigelse mot behandlingen, og behandlingen er basert på en interesseavveining

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få en kopi av personopplysninger som du selv har gitt oss i et maskinlesbart format. I motsetning til retten til innsyn, gjelder denne retten kun personopplysninger som du selv har gitt oss og som behandles basert på samtykke eller avtale.

Rett til å protestere

Du har rett til å kreve at vi ikke lenger behandler personopplysninger om deg hvis behandlingen er basert på berettigede interesser, med mindre vi kan påvise berettigede grunner for behandlingen.

Spørsmål eller anmodninger

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til behandlingsansvarlige:

EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS

Kjetil Reinsberg – Adm. direktør

[email protected]
977 20 841

 

Planor Bolig AS

Bernt Ove Vågsæter – Daglig leder

[email protected]

907 72 282

Klager

Hvis du mener at vi bryter personvernregelverket eller ikke er fornøyd med behandlingen av din henvendelse, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med behandlingsansvarlig.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan klage til Datatilsynet på tilsynets egne nettsider.

Sist oppdatert: 03.04.2024